Skip to content

Online Müzik

Müzik en genel tanımı ile sesin biçim ve anlamlı titreşimler kazanmış hâlidir.
Başka bir deyiş ile de müzik, sesin ve sessizliğin belirli bir zaman aralığında ifade edildiği sanatsal bir formdur.
Read more

Web Tasarim ve Araç Takip

Kurumsal Web Sitesi, Google Reklam, Google Seo, Katalog Tasarımı,
Broşür Tasarımı, Kurumsal Kimlik Hizmetleri.
Adres : Alınteri Bulvarı Ostim İş Merkezleri B Blok 27/10 Ostim, Yenimahalle | Ankara
Read more

Emlak Sitesi Scripti

Emlak ofisleri için kurulumunu yaptığımız emlak sitesi tasarımı ile şimdi en ekonomik en pratik ve en hızlı şekilde online emlak ofisinize sahip olabilirsiniz. Emlak sitenizi bir kaç saat içerisinde hazırlıyor ve kullanımınıza sunuyoruz. Bizimle iletişime geçin sizin de bir online emlak siteniz olsun.
Read more

Toplam 14 kategori, 269 yazı ve 5 yorum bulunmaktadır.

14
Nis

Google Mustafa Kemal’i anlamak: Ölümün ölümsüzlüğü…

Bu Yazı : Linas Tarafından (2 hafta) 14 Nisan 2017 Tarihinde yazılmıştır. | 54 views
13
Nis

Google İÇİNDE HERŞEY OLAN RESİM

Bu Yazı : Linas Tarafından (2 hafta) 13 Nisan 2017 Tarihinde yazılmıştır. | 27 views
28
Mar

Google Anayasa değişikliği maddeleri ile neler değişecek?

YENİ ANAYASA MADDELERİ NELERDİR?

MADDE 1: 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2: 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3: 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Yirmibeş” ibaresi “Onsekiz” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişiği olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4: 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi MADDE 77- Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

MADDE 5: 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“MADDE 87: Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”
Read more »

Bu Yazı : Linas Tarafından (4 hafta) 28 Mart 2017 Tarihinde yazılmıştır. | 131 views
26
Mar

Google Eskilerden

Bu Yazı : Linas Tarafından (1 ay) 26 Mart 2017 Tarihinde yazılmıştır. | 60 views
26
Mar

Google Mart Karı 2017

Bu Yazı : Linas Tarafından (1 ay) 26 Mart 2017 Tarihinde yazılmıştır. | 44 views
24
Mar

Google Böcüklerin Dünyası

Bu Yazı : Linas Tarafından (1 ay) 24 Mart 2017 Tarihinde yazılmıştır. | 56 views
15
Mar

Google Cuma Mesajı

Bu Yazı : Linas Tarafından (1 ay) 15 Mart 2017 Tarihinde yazılmıştır. | 74 views