Tekken 7 – Version 2.20 Update Notice

The Tekken 7 website was updated with a new notice today. Version 2.20, coming February 28th, is expected to introduce the last two remaining DLC characters in the second Season Pass and bring a new wave of balance changes and overall game improvements. There’s even the old vanilla version of several stages being added too. For full details on the Version 2.20 update, check the official website for the time being.

Tekken 7 Version 2.20 ≫ https://www.tk7.tekken-official.jp/update/

▌TEKKEN 7 – Version 2.20
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Character Balance Changes  — PS4 | Xbox One | Steam

 • A new wave of gameplay balance changes were made to the cast. See the chart on the official website for all the changes.

Quick Select Feature — PS4 | Xbox One | Steam

 • A method of changing the characters but not the stage have been added to the VERSUS and PRACTICE modes.

Warm-Up Feature Additions  — PS4 | Xbox One | Steam

 • A feature to toggle the RAGE and Counter Hit status while waiting in the Warm-Up Room have been added. Characters with meters mechanics are now set to MAX by default.

New Stages Added  — PS4 | Xbox One | Steam

 • New Stages: JUNGLE OUTPOST 2, TWILIGHT CONFLICT 2, INFINITE AZURE 2 & LAST DAY ON EARTH are added to the game. Last Day on Earth will be selectable on the day of Negan’s releases.

New Customization Additions  — PS4 | Xbox One | Steam

 • New character art panels for Armor King and Craig Marduk have been added.

Gallery Artwork — PS4 | Xbox One | Steam

 • New Tekken 7 illustrations are added.

▌Version 2.20 Balance Changes
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

General Changes (King, Bryan, Heihachi, Asuka, Dragunov, Bob, Anna, Lei)

 • The Rage Drives of the above mentioned characters when struck on either an airborne or back turned opponent would sometimes leave them in the wrong orientation. These have been fixed.

King

 • ff,n,1+2 – The pushback of the attack is reduced leaving the opponent closer now if they get hit out of the air.
 • Jaguar Driver 1+2, 1+2 – Recovery frames is reduced by 7.

Yoshimitsu

 • b+2,1 – The attack’s lower hitbox is made larger.
 • f,n,d,d/f+1 – The attack’s lower hitbox is made larger.
 • f,n,d,d/f+1, 1+2 – The occurence where the attack’s damage value would change on stance transition has been fixed. (22 -> 20)

Alisa

 • Standing 4 – The attack’s lower hitbox is made larger.
 • f+2,1 – The recovery frames for this move on block was reduced from -14F to -13F. This attack is now a Wall Bounce. The behaviour on the opponent after getting hit by this move while airborne has also changed.
 • While standing 1,2 – Damage is increased from 9 to 12. The attack’s lower hitbox was made larger. The attack timing for the 2nd hit of this move is 1 frame faster.
 • While standing 1,2,3 – The behaviour of the opponent when hit by this move on the ground is changed. The attack’s upper hitbox is made larger. The move on hit with an airborne opponent now leaves them closer.

Shaheen

 • Standing 1 // 1,2 // 1,2,3 // 2,3 // Standing 3 – All these moves now leave the opponent closer on hit.
 • While standing 1 – The attack’s lower hitbox is made larger.

Josie

 • Back Sway 1 – The pushback of the move is reduced leaving the opponent closer now if they get hit out of the air.
 • f,n,d,d/f+1+2 – The behaviour of the opponent when blocking this move is changed. The recovery frames of the move on block is changed from +2 frames to +5 frames.

Gigas

 • f+3,2 // f+4 // b+2 // While standing 2,4 – All these moves now leave the opponent closer on hit.
 • Goliath 1+2 – The attack’s active frames is increased by 1 frame.
 • d+2 – The attack’s active frames is increased by 1 frame.

Nina

 • u/f+1 – The attack now leaves the opponent closer on hit.
 • While running 3 or u/f+3+4 – The recovery frames after the breaking the attack throw is reduced by 11 frames.
 • While running 1+2 – Recovery frames on block is increased from +0 frames to +4 frames. The move now also leaves the opponent closer on block.

Master Raven

 • Rage d/b+3+4 – The attack’s active frames is increased by 1 frame. The hitbox of the move is also made larger.
 • 4~3,1 // 4~3,3 // 4~3,4 – The occurence where the attack’s damage value would change on the 3rd hit has been fixed. (10 -> 12)

Lee

 • ff+3+4 throw – The issue with another move coming out instead of the throw after doing the input is fixed.

Geese

 • Full Crouch 4 and Back Turned d+4 – The damage values on these moves were adjusted to now be identical.

Anna

 • f+2+3 – Damage value is increased from 25 to 30.
 • Chaos Judgement 2+3 – Damage value is increased from 20 to 30.
 • qcf+3,2 – Recovery frames have been reduced by 6 frames. The recovery frames on block have also been reduced from -8 frames to -2 frames. The attack’s upper hitbox is made larger.

Lei

 • 3,3 // Pheonix 3,3 – These moves are now a natural combo. The behavior of the opponent on hit is changed. The moves also leaves the opponent closer on hit.
 • d/b+4 – Damage value has increased from 8 to 10.
 • f,n,4,1 – The occurence where the attack’s damage value would change on the 1st hit on Counter has been fixed. (12 -> 5)
 • While running 1 – The attack’s lower hitbox is made larger.

Marduk

 • VTS 1+2 – The unintended interaction with Jin’s Parry and the tackle at a close range is fixed.
 • ff+3 – The attack’s hitbox has been made larger.

Armor King

 • 3+4,1 // 1+4 // u/f+3+4 – These moves have been fixed to not hit multiple times against a Power Crush or Rage art. The interaction with Jin’s parry is also fixed.
 • f+1+2 – The behavior of the opponent on hit is changed.
 • f+1+4 – The instance where the shoulder would come out by doing a sliding 1 ~ 1+4 input is now fixed.
 • d/b+1+2 – When hitting an opponent at the wall with this move, the players switching positions will now occur less often.
 • Grounded d/b+1+3 throw (Feet towards) – The recovery frames of the throw is reduced by 7 frames.

 

————————————- TÜRKÇE ÇEVİRİ ————————————-

 

Tekken 7 – Sürüm 2.20 Güncelleme Bildirimi

Tekken 7 web sitesi bugün yeni bir duyuru ile güncellendi. 28 Şubat’ta gelen 2.20 versiyonunun, ikinci Sezon Geçidinde kalan son iki DLC karakterini tanıtması ve yeni bir denge değişikliği dalgası ve genel oyun iyileştirmeleri getirmesi bekleniyor. Hatta eklenmiş birkaç aşamada eski vanilya sürümü bile var. Sürüm 2.20 güncellemesinin tam ayrıntıları için, resmi web sitesini şu an için kontrol edin.

Tekken 7 Versiyon 2.20 ≫ https://www.tk7.tekken-official.jp/update/

▌TEKKEN 7 – Sürüm 2.20
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Karakter Bakiyesi Değişiklikleri – PS4 | Xbox One | Buhar

Oyuncular için yeni bir oyun dengesi dalgası değişikliği yapıldı. Tüm değişiklikler için resmi web sitesindeki tabloya bakınız.

Hızlı Seçim Özelliği – PS4 | Xbox One | Buhar

VERSUS ve PRACTICE modlarına karakterleri değiştirmeye yarayan ancak sahne alanı olmayan bir yöntem eklenmiştir.

Isınma Özelliği Ekleri – PS4 | Xbox One | Buhar

Isınma Odasında beklerken RAGE ve Counter Hit durumunu değiştirebilme özelliği eklendi. Sayaç mekaniğine sahip karakterler şimdi varsayılan olarak MAX olarak ayarlanmıştır.

Yeni Aşamalar Eklendi – PS4 | Xbox One | Buhar

Yeni Aşamalar: JUNGLE OUTPOST 2, TWILIGHT CONFLICT 2, INFINITE AZURE 2 & DÜNYADA SON SON GÜN eklendi. Dünya’daki Son Gün, Negan’ın yayınlandığı gün seçilebilir.

Yeni Özelleştirme Ekleri – PS4 | Xbox One | Buhar

Armor King ve Craig Marduk için yeni karakter sanat panelleri eklendi.

Galeri Yapıt – PS4 | Xbox One | Buhar

Yeni Tekken 7 ilüstrasyonları eklendi.

Ers Sürüm 2.20 Bakiye Değişiklikleri

 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Genel Değişiklikler (Kral, Bryan, Heihachi, Asuka, Dragunov, Bob, Anna, Lei)

Yukarıda belirtilen karakterlerin Rage Drives, hava ya da arkaya dönük bir rakibe çarptığında, bazen onları yanlış oryantasyonda bırakacaktır. Bunlar düzeltildi.

kral

ff, n, 1 + 2 – Saldırının geri tepmesi, havadan vurulursa rakibi daha yakınlaştırarak azalır.
Jaguar Sürücü 1 + 2, 1 + 2 – Kurtarma çerçeveleri 7 azalır.

Yoshimitsu

b + 2,1 – Saldırının düşük isabet kutusu daha büyük yapılır.
f, n, d, d / f + 1 – Saldırının düşük hit kutusu daha büyük yapılır.
f, n, d, d / f + 1, 1 + 2 – Duruş geçişinde saldırının hasar değerinin değişeceği durumu düzeltildi. (22 -> 20)

Alisa

Ayakta 4 – Saldırının alt vuruş kutusu daha büyük yapılır.
f + 2,1 – Bloktaki bu hareketin geri kazanma çerçeveleri -14F’den -13F’ye düşürüldü. Bu saldırı şimdi bir Wall Bounce. Bu hamleyle vurulduktan sonra rakibin davranışları havadayken de değişti.
1,2 dururken – Hasar 9’dan 12’ye çıkarıldı. Saldırının düşük vuruş kutusu daha büyük oldu. Bu hamlenin 2. vuruşu için saldırı zamanlaması 1 kare daha hızlı.
Ayakta 1,2,3 – Zeminde bu hamle çarptığında rakibin davranışı değişir. Saldırının üst vuruş kutusu daha büyük. Havadaki bir rakiple vurulma hareketi şimdi onları daha da yaklaştırıyor.

Shaheen

Ayakta 1 // 1,2 // 1,2,3 // 2,3 // Ayakta 3 – Tüm bu hareketler şimdi rakibi daha yakın vurur.
Ayakta dururken 1 – Saldırının alt vuruş kutusu daha büyük yapılır.

Josie

Geri Sway 1 – Hareketin geri tepmesi, havadan vurulursa rakibi şimdi daha yakınlaştırarak azalır.
f, n, d, d / f + 1 + 2 – Bu hareketi bloke ederken rakibin davranışı değişir. Bloktaki hareketin kurtarma çerçeveleri +2 kareden +5 kareye değiştirildi.

gigas

f + 3,2 // f + 4 // b + 2 // Ayaktayken 2,4 – Tüm bu hareketler şimdi rakibi daha fazla vurur.
Goliath 1 + 2 – Saldırının aktif kareleri 1 kare artar.
d + 2 – Saldırının aktif kareleri 1 kare artar.

Nina

u / f + 1 – Saldırı şimdi rakibini vuruşa yaklaştıracak.
3 veya u / f + 3 + 4 çalışırken – Saldırının atılmasından sonraki kurtarma kareleri 11 kare azalır.
1 + 2 çalışırken – Bloktaki kurtarma çerçeveleri +0 karelerden +4 karelere çıkarıldı. Şimdi hamle, rakibi blokta daha da yaklaştırıyor.

Usta Kuzgun

Öfke d / b + 3 + 4 – Saldırının aktif kareleri 1 kare artar. Hareketin hitbox da daha büyük yapılır.
4 ~ 3,1 // 4 ~ 3,3 // 4 ~ 3,4 – Saldırının hasar değerinin 3. vuruşta değişeceği durumu düzeltildi. (10 -> 12)

rüzgâraltı

ff + 3 + 4 atış – Girdi yaptıktan sonra atış yerine başka bir hareketle ortaya çıkan sorun giderildi.

kazlar

Full Crouch 4 ve Back Turned d + 4 – Bu hamlelerdeki hasar değerleri şimdi aynı olacak şekilde ayarlandı.

Anna

f + 2 + 3 – Hasar değeri 25’ten 30’a yükseltildi.
Kaos Yargı 2 + 3 – Hasar değeri 20’den 30’a yükseltildi.
qcf + 3,2 – Kurtarma çerçeveleri 6 kare azaltıldı. Bloktaki kurtarma çerçeveleri de -8 kareden -2 kareye düşürüldü. Saldırının üst vuruş kutusu daha büyük.

çelenk

3,3 // Pheonix 3,3 – Bu hamle artık doğal bir kombinasyon. Vuruşta rakibin davranışı değişir. Hareketler aynı zamanda rakibi isabet edene yaklaştırır.
d / b + 4 – Hasar değeri 8’den 10’a çıkarıldı.
f, n, 4,1 – Counter’ın ilk isabetinde saldırının hasar değerinin değişeceği durumu düzeltildi. (12 -> 5)
1 çalışırken – Saldırının alt hitbox daha büyük yapılır.

Marduk

VTS 1 + 2 – Jin’s Parry ve yakın mesafeden mücadele ile istenmeyen etkileşim düzeltildi.
ff + 3 – Saldırının hit kutusu daha büyük hale getirildi.

Zırh Kralı

3 + 4,1 // 1 + 4 // u / f + 3 + 4 – Bu hamle Power Crush veya Rage sanatına karşı defalarca vurulmaması düzeltildi. Jin’in parry ile etkileşimi de sabittir.
f + 1 + 2 – Rakibin vuruşta davranışı değişti.
f + 1 + 4 – 1 ~ 1 + 4 kayma yaparak omuzun çıkacağı durum düzeltildi.
d / b + 1 + 2 – Bu hamle ile duvara bir rakibe çarptığında, oyuncu değiştirme pozisyonları şimdi daha az gerçekleşir.
Topraklanmış d / b + 1 + 3 atma (Feet doğru) – Atmanın kurtarma çerçeveleri 7 kare azaltılır.

Yazı oluşturuldu 100

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer yazılar

Aramak istediğinizi üstte yazmaya başlayın ve aramak için enter tuşuna basın. İptal için ESC tuşuna basın.

Üste dön