• PROGRAM,  Yazılım

  C# Ders Notları

  //artırma
  azaltma operatörleri
  static void Main(string[]
  args)
  {

  int
  a = 10;

  int
  b = 20;

  int
  c = 30;
  int
  d = 40;
  float
  f = 5.6f;
  a++;
  ++b;
  c–;
  –d;
  f++;
  Console.WriteLine(“{0}\n{1}\n{2}\n{3}\n{4}\n”,a,b,c,d,f);
  //Console.WriteLine(f);
  }