PROGRAM,  Yazılım

C# Ders Notları

//artırma
azaltma operatörleri
static void Main(string[]
args)
{

int
a = 10;

int
b = 20;

int
c = 30;
int
d = 40;
float
f = 5.6f;
a++;
++b;
c–;
–d;
f++;
Console.WriteLine(“{0}\n{1}\n{2}\n{3}\n{4}\n”,a,b,c,d,f);
//Console.WriteLine(f);
}

// ? Ternary Operatör

static void Main(string[]
args)

{

int
sayi;

Console.Write(“Kalem sayısını girin: “);

sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

string
str = “kalem”;

str = str + (sayi == 5 ? ” “:
girdiniz”
);

Console.WriteLine(str);

}

static void Main(string[]
args)

{

int[] dizi1
= new int[10];

bool[]
dizi2= new bool[10];

string[]
dizi3= new string[10];

for
(int i = 0; i < 10; ++i)

{

Console.Write(“{0,5}”,dizi1[i]);

Console.Write(“{0,6}”, dizi2[i]);

Console.WriteLine(“{0,5}”, dizi3[i]);

}___________________________________________________

static void Main(string[]
args)

{

Console.Write(“Dinamik dizinin boyutu: “);

int
val = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

int[]
dizi=new int[val];

for
(int i = 0; i < val; i++)

Console.WriteLine(dizi[i]);

}

static void Main(string[]
args)

{

/* for döngüsü yardımıyla 100 elemanlı bir
dizinin bütün elemanlarına 0 ila 10

* arasında rastgele değerler verecek ve daha
sonra verilen bu rastgele sayılardan

* her birinin kaç adet üretildiğini grafiksel
olarak ekrana yazacak bir

* program yapalım.

*/

Random
rnd = new Random();

int[]
RastGeleDizi = new int[100];

//Birinci
for döngüsünde 100 elemanlı dizi 1 ile 10 arasındaki sayılarla rastgele
dolduruluyor.(1 ve 10 dahil)

for(int i=0; i<100; ++i)

RastGeleDizi[i]=rnd.Next(1,11);

int[]
adet =new
int[10];

/*

* Her bir sayının kaç
adet üretildiğini tutan dizinin elemanları üretilen rastgele sayılara göre
hesaplanıyor.

* adet dizisinin 1.
elemanı üretilen 1’lerin sayısını, 2.eleman üretilen 2’lerin sayısını gösterir.

Benzer Yazı :   converting tiff to jpeg in python

* Üretilen 100 sayı for
döngüsü ile taranarak

*
adet[RastGeleDizi[i]]++;

* deyimi ile her
bulunan sayı 1 artırılıyor. Dizi indexleri 0 dan başladığı için adet dizisi
üzerinde işlem yapmadan önce index 1 azaltılıyor.

*/

for(int i=0; i<100; ++i)

adet[RastGeleDizi[i]-1]++;

//İç içe
iki for döngüsü ile her bulunan sayı kadar ekrana yıldız karakteri
yazdırılıyor.

//Her bir
satır yazıldıktan sonra da bir alt satıra geçiyoruz.

for(int i=0;i<10; ++i)

{

Console.Write(“{0,2} Adet {1,2}–> “,adet[i],i+1);

for
(int j = 0; j < adet[i]; ++j)

Console.Write(“*”);

Console.WriteLine();

//Program
her çalıştırıldığında ekran görüntüsü değişecektir.

}

}

static void Main(string[]
args)

{

int[, ,]
dizi = { { { 1, 2 }, { 3, 4 },}, { { 5,6
} ,{7,8 } }, { {9,10 }, { 11,12}}};

for
(int i = 0; i < 3; ++i)

for
(int j = 0; j < 2; j++)

for
(int k = 0; k < 2; k++)

Console.WriteLine(dizi[i,j,k]);

}

static void Main(string[]
args)

{

int[][]
dizi=new int[3][];

dizi[0] = new
int[] {1,2,3};

dizi[1] = new
int[] { 4, 5, 6,7 };

dizi[2] = new
int[] {8, 9 };

for (int i = 0; i < dizi.GetLength(0); ++i)

for
(int j = 0; j < dizi[i].GetLength(0); ++j)

Console.WriteLine(“dizi[{0}][{1}]={2}”,i,j,dizi[i][j]);

}

static void Main(string[]
args)

{

for
(int i = 1, j = 10, a = 5; i < 10
&& j > 3; i++, j–, a += 5)

{

Console.WriteLine(i*j*a);

Console.WriteLine(“i= “+i);

Console.WriteLine(“j= “ + j);

Console.WriteLine(“a= “ + a);

}

}

static void Main(string[]
args)

{

int
i, j;

for
(i = 1; i <= 5; i++)

{

Console.WriteLine(“<h1><i= “+i+“</h1”);

//iç
içe çevrimlerde en içteki çevrim en önce tanımlanır.

Benzer Yazı :   Oxygen XML Editor - 2021

for
(j = 1; j <= 3; j++)

Console.WriteLine(“j=”+j+“”);

}

static void Main(string[]
args)

{

int
i, j;

for
(i = 1; i <= 10; i++)

{

for
(j = 1; j <= 10; j++)

{

Console.Write(i
* j);

}

Console.Write(“\n”);

}

}

static void Main(string[]
args)

{

string
cevap;

int
esayac = 0;

int
ksayac = 0;

int
ktoplam = 0;

int
etoplam = 0;

do{

Console.Write(“Cinsiyet:(E/K)”);

//klayveyede
girileni kucuk harfelere cevirip

//cinsiyet
degişkenine aktardık

string
cinsiyet = Console.ReadLine().ToLower();

Console.Write(“Yaş:”);

int
yas = Int32.Parse(Console.ReadLine());

if
(cinsiyet == “e”) { //eger erkekse

esayac++;

etoplam += yas;

}

else
if (cinsiyet == “k”)

{//kızsa

ksayac++;

ktoplam += yas;

}

else {

Console.WriteLine(“Gecersiz Cinsiyet”);

}

Console.Write(

“Baska
Kişiye anket yapılacakmı?(E/H)”
);

cevap = Console.ReadLine();

}while(cevap==“E”||cevap==“e”);//cavap e oldugu surece doner

if(esayac>0)//en az 1 erkege anket uygulandıysa

Console.WriteLine(

“erkek
sayısı:{0}, yaştoplamı:{1}, yaşortalaması:{2}”
,


esayac,etoplam,etoplam/(esayac*1.0));

if
(ksayac > 0)//en az 1 kıza anket uygulandıysa

Console.WriteLine(

“kız
sayısı:{0}, yaştoplamı:{1}, yaşortalaması:{2}”
,

ksayac, ktoplam, ktoplam / (ksayac
* 1.0));

}

static void Main(string[]
args)

{

/*

bool b1, b2;

b1 = false;

b2 = false;


System.Console.WriteLine(“b1 veya b2 {0}”, b1 || b2);

b1 = true;

b2 = false;


System.Console.WriteLine(“b1 veya b2 {0}”, b1 || b2);

b1 = false;

b2 = true;


System.Console.WriteLine(“b1 veya b2 {0}”, b1 || b2);

b1 = true;

b2 = true;


System.Console.WriteLine(“b1 veya b2 {0}”, b1 || b2);

//şart1 veya şart2 sonuç

//doğru yanliş doğru

//doğru doğru
doğru

//yanlış yanlış yanlış

//yanlış doğru doğru

*/

/*

int i=6;

bool b;

b = (i == 10);


Console.WriteLine(“b={0}”,b);

if (b)

Benzer Yazı :   Best free icons for personal

{


Console.WriteLine(“i=10\t”);


Console.WriteLine(“i=10\t”);


Console.WriteLine(“i=10\t”);

}

else

{//değilse anlamına
gelmektedir


Console.WriteLine(“i<>10\t”);


Console.WriteLine(“i<>10\t”);


Console.WriteLine(“i<>10\t”);

Console.WriteLine(“i<>10\t”);

}

*

*/

int
day;

day = 3;

if
(day == 0)

Console.WriteLine(“Pazartesi”);

else
if (day == 1)

Console.WriteLine(“Salı”);

else
if (day == 2)

Console.WriteLine(“Çarşamba”);

else
if (day == 3)

Console.WriteLine(“Perşembe”);

else
if (day == 4)

Console.WriteLine(“Cuma”);

else
if (day == 5)

Console.WriteLine(“Cumartesi”);

else
if (day == 6)

Console.WriteLine(“Pazar”);

}

//not
sistemi

static void Main(string[]
args)

{

string
vize1Str, vize2Str, finalStr;

int
vize1, vize2, final;

int
sonuc;

Console.Write(“1.Vize notunu giriniz :”);

vize1Str = Console.ReadLine();

Console.Write(“2.Vize notunu giriniz :”);

vize2Str = Console.ReadLine();

Console.Write(“Final notunu giriniz :”);

finalStr = Console.ReadLine();

vize1 = Int32.Parse(vize1Str);

vize2 = Int32.Parse(vize2Str);

final = Int32.Parse(finalStr);

sonuc = (vize1 * 2 / 10) + (vize2 * 2
/ 10) + (final * 6 / 10);

if((sonuc>=90)
&& (sonuc<=100))

Console.WriteLine(“Geçme notunuz : AA”); //100-90 AA

else
if((sonuc>=85) && (sonuc<90))

Console.WriteLine(“Geçme notunuz : BA”); //90-85 BA

else
if((sonuc>=80) && (sonuc<85))

Console.WriteLine(“Geçme notunuz : BB”); //85-80 BB

else
if((sonuc>=75) && (sonuc<80))

Console.WriteLine(“Geçme notunuz : BA”); //75-80 CB

else
if((sonuc>=70) && (sonuc<75))

Console.WriteLine(“Geçme notunuz : BA”); //70-75 CC

else
if((sonuc>=65) && (sonuc<70))

Console.WriteLine(“Geçme notunuz : BA”); //65-60 DD

else if(sonuc<60)

Console.WriteLine(“Geçemediniz, notunuz: FF”); //60-0 FF

}

İnsanlar 3’e ayrılır; Gerçekten başarılılar, başarılıyım diye geçinenler ve başarılı insanlar üzerinden geçinenler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir